اخبار
15سرمایه گذاری کرمانشاه
1397/8/25 جمعه پانزدهمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان کرمانشاه برگزار شد. پانزدهمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان کرمانشاه با ریاست استاندار با هدف پیگیری رفع موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری و انجام آخرین هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری همایش معرفی فرصتها و توانمندیهای کرمانشاه در محل دفتر استاندار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی در این جلسه که حضور علی محمدی جانشین وزیر ،مدیر کل و دبیر ستاد مرکز خدمات سرمایه گذاری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد وضعیت پیشرفت پروژه سرمایه گذاری هلدینگ شرکت گلرنگ که قرار است در شهرک صنعتی زاگرس احداث شود بررسی گردید.

لازم به ذکر است همایش معرفی فرصتها و توانمندیهای استان کرمانشاه  در آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد.