اخبار
نمایشگاه
1397/11/13 شنبه حضور هماهنگ دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان کرمانشاه در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی ودارایی به صورت هماهنگ با هدف ارائه عملکرد و دستاوردهای چهل ساله حوزهای گمرک،مالیاتی،بانک،بیمه،بورس آموال تملیکی و امور اقتصادی ودارایی در نمایشگاهی که به همین منظور برگزار می باشد شرکت نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه این نمایشگاه با شعار " افتخار به گذشه- امید به آینده" با حضور دستگاههای اجرایی از13تا 18 بهمن از ساعت 9 تا 12 و 15 تا 18 در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برگزار می باشد.