اخبار
شورا
1397/9/1 پنجشنبه رصد مشکلات دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد استان در شورای هماهنگی مدیران مربوطه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاددر استان ضمن رصد موانع و مشکلات کاری حوزه های بیمه،بانک،گمرک،مالیات و اموال تملیکی همفکری در خصوص نمود انسجام هرچه بیشتر این دستگاهها در سطح استان در زمینه های اطلاع رسانی،فرهنگی،ورزشی و رفاهی موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی این جلسه به میزبانی این اداره کل و با حضور مدیران کل دستگاههای تابعه  وزارت اقتصاد در استان برگزار شد.