اخبار دسته اول
محمدی
علی محمدی:بالغ بر 50 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در سال 96 در استان کرمانشاه جذب شد. علی محمدی جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در سمینار آموزشی اوراق تسویه خزانه گفت:در سال 96 نه تنها در زمینه جذب استاد خزانه اقدامات موفقی انجام شد در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی اوراق تسویه خزانه هم بالغ بر 50 میلیارد تومان اوراق توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر د ولتی استان کرمانشاه جذب و تهاتر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در این سمینار علی محمدی ضمن اشاره به ماده یک و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که دولت را موظف کرد که جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی را به صورت طبقه بندی شده ارائه و راهکار و منبع پرداخت  آن را در قالب بودجه سالانه دستگاهها پیش بینی نماید افزود اعتبارات اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی خرجی پیش بینی شده  و از دستگاههای اجرایی ،بالاخص شهرداریها خواست که با تلاش و جدیت هرچه بیشتر و در اسرع وقت با همکاری اداره کل امور اقتصادی ودارایی در راستای جذب حداکثری این اعتبارات گام بردارند.

محمدی در ادامه گفت امتیاز دستورالعمل جدید اوراق تسویه خزانه در سال 97 این است که  بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم صورت خواهد گرفت.

وی افزود اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان ضمن ارائه راهنمایی های لازم آماده هرگونه همکاری با دستگاههای اجرایی می باشد.