معاون توسعه مدیریت و منابع


نام و نام خانوادگی:
شیرزاد زین الدینی
متولد: 22/12/1352
وضعیت تاهل: متاهل
سازمان محل اشتغال:
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع
پست الکترونیکی:  shirzad.z1352@gmail.com
تلفن محل کار:  32722191-083
دورنگار:  37222261
نشانی محل کار:
کرمانشاه –پل اجلالیه- خیابان سنگر – اداره کل امور اقتصادی و دارایی
سوابق تحصیلی:
کارشناس مدیریت بازرگانی- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
سوابق کاری:
حسابدار خزانه-مسئول اعتبارات عمرانی-حسابرس مسئول تمرکز و تلفیق- معاون قسمت خزانه- معاون توسعه مدیریت و منابع

 
بيشتر
^