نام و نام خانوادگی: امیر حمزه حیدریان
متولد: 1352
سازمان محل اشتغال: اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
سمت: معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان
پست الکترونیکی:amir_135263@yahoo.com
تلفن محل کار:37285258
دورنگار:37275315
نشانی محل کار: پل اجلالیه - خیابان سنگر- اداره کل امور اقتصادی ودارایی
سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری- فوق لیسانس حسابداری
سوابق کاری: ذیحساب اداره کل راه و ترابری- ذیحساب اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی-ذیحساب اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری- ذیحساب و مدیر مالی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه- کارشناس رسمی دادگستری-عضو انجمن حسابداری ایران- عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 
^