آشنائی با استان کرمانشاه

الف : موقعیت جغرافیایی

استان کرمانشاه در میانه ضلع غرب کشور واقع شده است که از شمال به استان کردستان ،از شرق به استان های همدان ولرستان ، از جنوب به استان ایلام واز غرب به کشور عراق محدود شده وبا این کشور 330 کیلومتر مرز مشترک دارد .

فاصله شهر کرمانشاه تا تهران ومراکز استانهای همجوار به شرح زیر است :
فاصله شهر کرمانشاه تا شهر تهران 525 کیلومتر

فاصله شهر کرمانشاه تا شهر سنندج 136 کیلومتر

فاصله شهر کرمانشاه تا شهر همدان 186 کیلومتر

فاصله شهر کرمانشاه تا شهر ایلام 208 کیلومتر

فاصله شهر کرمانشاه تا شهر خرم آباد 197 کیلومتر

  ب : تقسیمات سیاسی
استان کرمانشاه براساس تقسیمات کشوری در سال 1384 دارای 14 شهرستان، 26 شهر ،26بخش و83 دهستان بوده است ، استان کرمانشاه با مساحتی برابر 24363 کیلومتر مربع حدود 1.5 درصد از مساحت کل کشور را در برداشته وهیجدهمین استان از این نظر محسوب   می شود .

 ج : اقلیم (‌آب وهوا )
استان کرمانشاه دارای آب وهوای معتدل کوهستانی است براساس مطالعات صورت گرفته دارای چهار اقلیم متفاوت به شرح زیر است :

اقلیم زمستان سرد و تابستان گرم و خشک، اقلیم نیمه خشک واستپی خنک، اقلیم نیمه خشک واستپی گرم، اقلیم زمستان ملایم وتابستان گرم وخشک .

رودخانه های استان به دو حوزه آبریز داخلی وخارجی تقسیم می گردد حوزه آبریز داخلی شامل رودخانه های قره سو، گاماسیاب ، خرم رود، رود دینور، مرگ، راز آور وراوند وحوزه آبریز خارجی که رودخانه های جاری آن تماما" وارد خاک عراق می شوند، روخانه های گاو رود ، سیروان ، زمکان ، الوند وکنگیر را شامل می شود .

د :  دین وزبان
زبان عمده ساکنان استان را کردی تشکیل داده که یکی از شاخه ها وگویش های زبان ایرانی است زبان کردی در مناطق مختلف استان با لهجه های ویژه ای تکلم می شود که از آن جمله می توان به کردی کرمانشاهی ، کلهری، لکی ، کرمانجی (سورانی ) ، کلیایی ، گوران و... اشاره کرد.اکثر مردم استان کرمانشاه پیرو دین مبین اسلام بوده وشیعیان ،اهل سنت واهل حق در مناطق مختلف پراکنده اند.(8/99درصد مسلمان و2/0درصد سایر دین ها)

 ه : پیشینه تاریخی
شرایط اقلیمی خاص،خاک مساعد وآب نسبتا" فراوان منطقه،سبب جذب گروه های انسانی متعددی به این منطقه شده است ،به طوریکه کاوشها وکشفیات نشان می دهد قدمت بعضی از آثار بدست آمده به حدود هشت هزار سال قبل می رسد .

همجواری با سرزمین بین النهرین قدیم وتمدن های سومری وبابلی وگذر کاروان های تجاری از این منطقه بر رونق وشکوفایی فرهنگ استان در سده های پیش از اسلام افزوده است ، کرمانشاه در دوران هخامنشی وساسانی از مراکز مهم قدرت بوده است، که سنگ نوشته ها وسنگ نگارهای باستانی بیستون وطاقبستان بهترین شاهد بر این امر است .

 و:مهاجرات (بین استان،بین شهری ، روستابه شهر وداخل یا خارج ازکشور )
مقایسه بین جمعیت سرشماری شده روستاها توسط بهداشت ودرمان وشناسنامه های صادره توسط سازمان ثبت احوال وهمچنین روند کوپنهای صادره شهری وروستایی نشان می دهد که استان در فاصله سالهای 85-75  دارای مهاجرات روستاها به شهر همچنین استان به سایر نقاط کشور بوده است . پیش بینی می شود با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده طی برنامه چهارم از آهنگ مهاجرت روستا به شهر کند شود وهمچنین استان از نظر مهاجرت به تعادل جمعیتی برسد .

^