1396/6/15 چهارشنبه

نشست مشترک مدیران اقتصادی استان کرمانشاه با مشاوروزیروریس کل سازمان سرمایه گذاری وکمکهای فنی واقتصادی ایران

در راستای برنامه تحول در زمینه تسهیل و رونق جذب سرمایه گذاری در استان کرمانشاه جلسه مشترک علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه با دکتر خزایی مشاوروزیروریس کل سازمان سرمایه گذاری وکمکهای فنی واقتصادی ایران در محل دفتر کار ایشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در این سفر که چند نفر از مدیران اقتصادی استان علی محمدی را همراهی می کردند ضمن ارائه گزارش عملکرد وضعیت سرمایه گذاری در استان بر توجه ویژه سازمان سرمایه گذاری به کرمانشاه را خواستار شدند.
علی محمدی گفتند که استان کرمانشاه سرشار از پتانسلهای بالقوه برای سرمایه گذاران می باشد که با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی استانی و همچنین حمایتهای سازمانهای مرتبط کشوری می توان عدم جذب سرمایه گذاری در این استان را رفع نمود.
دکتر خزایی هم بر تقویت حمایتهای این سازمان به استانها از جمله کرمانشاه تاکید نمودند

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سال 97
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^