1396/12/9 چهارشنبه

علی محمدی خبرداد;پیگیری ویژه موانع و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان در حوزه وزارت امور اقتصادی ودارایی

علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در دومین نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استا ن با صنعتگران گفت که به صورت ویژه پیگیر موانع و مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه این نشست که به میزبانی خانه صنعت استان برگزار شد علی محمدی ضمن ترسیم دور نمایی ازوضعیت بودجه عمرانی  کشور و جایگاه استان کرمانشاه  و همچنین اشاره به نرخ بیکاری 25/6%استان تنها راه برون رفت از این وضعیت را تعامل و همکاری تنگا تنگ دستگاههای اجرایی مرتبط با صنعت و تولید دانستند و در این راستا آمادگی شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی ودارایی استان را به منظور ایجاد همدلی و رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی  اعلام نمودند.
وی در ادامه از خانه صنعت خواست که ضمن رصد و دسته بندی مشکلات و موانع این واحدها برنامه زمانبندی منسجمی تهیه تا اینکه از طریق کمیسیون ویژه مربوطه مطرح, و مشاوره و تصمیمات درست و اجرایی در این زمینه گرفته شود.
علی محمدی از صنعتگران خواست که پیگیر اجرای قانون موضوع معافیت مالیاتی  استانهایی که نرخ بیکاری آنها بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری شناخته شده اند باشند.
ایشان در ادامه از تفویض اختیارات ماده 251 که مربوط به رسیدگی به شکایات مالیاتی از طرف وزیر اقتصاد به استانها خبر داد و گفتند که کمیته ای تخصصی در اداره کل امور اقتصادی ودارایی تشکیل شده است که فعلا اختیارات رسیدگی به پرونده های 50تا500میلیون تومانی را در بازده زمانی سه ماهه رسیدگی می کند.
در ادامه صنعت گران مشکلات خود را مطرح نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سال 97
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^