1397/8/6 يكشنبه

محمدی؛بانکها از ظرفیت ایجاد شده اوراق تسویه خزانه استفاده کنند.

علی محمدی جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه در جلسه شورای هماهنگی مدیران بانکهای استان گفت؛بانکها از ظرفیت اوراق تسویه خزانه به منظور تهاتر بدهی های خود به بانک مرکزی با مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی این جلسه به میزبانی بانک ملی و با حضور مدیران امور شعب بانکهای استان با هدف اطلاع رسانی در خصوص اوراق تسویه خزانه نوع دوم برگزارشد.

در این جلسه علی محمدی ضمن تشریح روشهای نوین تامین مالی دولت ،اوراق تسویه خزانه را ظرفیت خوبی به منظور تهاتر بدهی و مطالبات بین دولت،پیمانکاران،دستگاههای اجرایی ، بانکهای عامل و بانک مرکزی دانستند.

ایشان گفت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات آیین‌نامه مربوط  می باشد.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی افزود ،اشخاص متقاضی مشمول که از دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی طلبکار و به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدهکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان ارسال نمایند.
 

محمدی در ادامه خاطر نشان شد که سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بر اساس اعلام بانک مرکزی می باشد و افزود ، بدیهی است که صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم صرفاً تا سقف اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
 

وی گفت آخرین اطلاعات مرتبط با فهرست مذکور و تغییرات آن در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به نشانی  http://iridmo.mefa.ir قسمت اوراق تسویه خزانه قابل دریافت است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^