1398/2/26 پنجشنبه

توسط مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه صورت پذیرفت: تقدیراز مدیران 5 دستگاه برتر استان به موجب جذب صدرصدی اسناد خزانه اسلامی در سال 97

علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در راستای کسب موفقیت استان در زمینه جذب صدرصدی اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاههای اجرایی از مدیران کل 5 دستگاه برتر استان در این زمینه تقدیر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی که توسط این اداره کل در زمینه میزان تعاملات دستگاهها با اداره خزانه،میزان حجم اسناد جذب شده و همچنین تسریع در انجام این فرایند توسط دستگاههای اجرایی صورت گرفته است، ادارات کل بنیاد مسکن،راه و شهرسازی،ورزش و جوانان،نوسازی مدارس و شرکت آب و فاضلاب استان به عنوان دستگاه برتر معرفی شدند وطی مراسمی با حضور علی محمدی نماینده وزیر  مدیر کل امور اقتصادی ودارایی از مدیران کل این دستگاهها تقدیر به عمل آمد.

در این جلسه محمدی جسارت و پذیرش ریسک ، همکاری و همدلی  با تکیه بر تخصص  و آینده نگری را از فاکتورهای ضروری مدیریت در استان دانستند و خاطر نشان شدند که این اداره کل به عنوان یکی از دستگاههای نظارتی در حوزه مالی و اقتصادی این اصول را سرلوحه مدیریت قرار داده است.

ایشان خدمت به مردم شریف استان را وظیفه خود دانست و گفتند در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی اشاره نمودند که بر اساس آمار اعلامی خزانه داری کل کشور در سال 97 استان کرمانشاه جزو استانهای برتر کشوری در خصوص جذب صدرصدی اسناد خزانه اسلامی مربوط به بند "ز" تبصره 5  قانون بودجه بوده است.

لازم به ذکر است اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامینکنندگان منابع بوده و به وسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود. به اینگونه که دولتها میتوانند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادلههای واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژههای کوتاهمدت یا تامینکنندگان نیازهای جاری و به طور کلی طلبکاران دولت قرار دهند و از این راه نیازها و هزینههای جاری و کوتاهمدت خود را تامین مالی کند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^