اخبار
نخستین آزمون تخصصی متقاضیان ارتقای پستهای سازمانی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه برگزار شد.

در راستای برنامه جامع ارتقا ی شغلی کارکنان اداره کل امو راقتصادی ودارایی کرمانشاه امروز چهارشنبه 29 شهریور نخستین مرحله آزمون تخصصی با حضور 22 نفر متقاضی جهت تصاحب 7 پست سازمانی در حوزه های معاونت نظارت مالی و توسعه مدیریت و منابع به رقابت پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
سال 97
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^