اخبار
کسب رتبه برتر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵

اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در بین استانهای سراسر کشور در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی موفق به کسب رتبه برتر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه و بنا بر اطلاعیه  اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روش های حسابداری و بر اساس شاخص های ابلاغی طی بخشنامه شماره 54/24684 مورخ 17/2/1396، اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه  موفق به کسب رتبه برتر شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
سال 97
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^