اخبار
نهمین جلسه کارگره تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان کرمانشاه برگزار شد.

نهمین جلسه کارگره تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان کرمانشاه با حضور علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی،وفایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعضای کارگروه مذکور به منظور رصد وضعیت وصولی درامدهای استان در یازده ماه منتهی به سال 97 درمحل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^