اخبار
دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان؛ موانع اداری ،برداشتهای سلیقه ای از قوانین،عدم شفافیت اطلاعات و مفاسد مالی از عوامل مهم نامناسب بودن فضای کسب و کار در استان کرمانشاه می باشند.

علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی و دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در جلسه تخصصی کمیته مذکور موانع اداری کسب و کار،برداشتهای سلیقه ای و غیر قابل پیش بینی از قوانین و مقررات،فقدان وعدم شفافیت اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی و مفاسد مالی و اداری دستگاههای اداری دولتی را از عوامل مهم مطلوب نبودن فضای کسب و کار در استان کرمانشاه دانستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی این جلسه با حضور حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران کل دستگاهای اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار در محل سالن جلسات تدبیر استانداری برگزار شد.

دراین جلسه محمدی با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار به عنوان اصلی ترین مولفه در زمینه جذب سرمایه گذاری استان ،افزودند که با توجه به نامناسب نبودن فضای کسب و کار وهمچنین عزم جدی بالاترین مقام استان بر شناسایی و رفع موانع فضای کسب و کار با بهره گیری از تیم تخصصی کارشنایی و با همکاری دستگاههای اجرایی برنامه مدونی تهیه و تصویب شد که از جمله راه اندازی سامانه صدور مجوزهای سرمایه گذاری را در راستای اجرایی نمودن این برنامه ها دانستند.

وی گفت این سامانه قابلیت پیگیری و پایش فرایندها و استعلامات دستگاههای اجرایی را داراست و وضعیت بهینه را برای دوسال کاری هدف گذاری نموده است.

ایشان ابراز امیدواری نمودند که با انجام آموزشهای مناسب و با همکاری و هماهنگی مدیران وکارشناسان دستگاههای مرتبط با موضوع ،موفقیتهای چشمگیری در این زمینه را شاهد باشیم.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^