اخبار
نخستین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار در سال جدید برگزار شد.

نخستین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار در سال جدید با هدف بررسی نهایی دستور العمل بهبود صدور مجوزها، چگونگی راه اندازی و استقرار سامانه پنجره واحد ،اقدامات صورت گرفته برای اجرای نقشه سرمایه گذاری بر مبنای GISو همچنین گزارش ارزیابی عملکرد سامانه دادور با ریاست حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در محل سالن جلسات امید استانداری برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^