انتصاب
1395/11/12 سه‌شنبه معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه معرفی شد. در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان و ذیحساب دستگاه مربوطه ،شارخ نوری به عنوان معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان معارفه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^