انتشارات
شنبه 22 تير 1398 بررسی تطبیقی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و تغیرات آن در مناطق شهری استان کرمانشاه91-96


فايلها
بررسي تطبيقي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و تغييرات آن در مناطق شهري استان كرمانشاه.rar 17.4 MB
 
امتیاز دهی
 
 

رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^