يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۹:۹:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۹۱۰۰۷
سرپرست اداره كل امور اقتصادی ودارایی استان كرمانشاه معرفی شد.
طی حکمی از طرف علی عسگری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، امیره حمزه حیدریان با حفظ سمت معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین ،سرپرست اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0