پیوندها

دستورالعملها و بخشنامه های سال 1394

        
بخشنامه ها و دستورالعملهای اولین جلسه ذیحسابان در مورخ 17/01/1394

1-نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص فوق العاده ویژه موضوع بند (10)ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری


2-نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت بازرگانی تهران کروب سامان به دیوان محاسبات کشور

3-نامه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در خصوص اجرای فوق العاده ویژه مربوط به تبصره 3 ماده 9 آیین نامه اجرای قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران برای ادارات کل راه وشهر سازی استان


4-قانون بودجه سال 1394 کل کشور


5-نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در مورد بدهی شرکت ساختمانی آبژبه اداره کل فرودگاهای استان اردبیل

6-آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

7-قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

8-نامه مدیر کل دیوان محاسبات استان کر مانشاه در خصوص اجرای ماده (190)قانون برنامه پنجم توسعه وماده (11)ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 دستگاهای اجرایی

9 -بخشنامه شماره 290-108-94 مورخ 11/1/1394 مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان مبنی بر اعمال کنترلهای لازم بر کلیه پروژه های عمرانی در جهت حمایت از صنعت بیمه  

10 -تصویب نامه شماره 161091/ت 51735 ه مورخ 27/12/1393 هیئت وزیران در خصوص ضریب و حداقل حقوق سال 94

                             بخشنامه ها و دستور العملهای دومین جلسه ذیحسابان در مورخ 24/01/1394

1 - نامه شماره 51/5548 مورخ 12/12/1393 مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهاداروزارت دارایی مبنی بر عدم تحویل خودرو خدمت به معاونین مدیران کل دستگاههای اجرایی محلی

2 - -تصویب نامه شماره 161091/ت 51735 ه مورخ 27/12/1393 هیئت وزیران در خصوص ضریب و حداقل حقوق سال 94

3 - بخشنامه شماره 2769/4/71 مورخ 22/1/94 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه درخصوص موضوع تعریف پروژه ها در حد پیمانکاران و مشاوران استانی
 
4 - بخشنامه شماره 628/108/94 مورخ 23/1/94 مدیر کل امور اقتصادی استان در خصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی توسط مراجع قضائی

5 - برنامه زمانبندی جلسات ذیحسابان دستگاههای استان کرمانشاه در سال 94

6- بخشنامه 227413 مورخه 25/12/93 وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش 17 درصدی مزد کارگران در سال 1394

7- بخشنامه شماره 173707 مورخه 27/12/1393 جناب آقای محمود عسگری ازاد در خصوص نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار


                             بخشنامه ها و دستور العملهای سومین جلسه ذیحسابان در مورخ 7/2/1394


1 - ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

2 - نامه شماره 15/94/187/ک مورخ 23/1/94 هیئت مدیره کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کرمانشاه در خصوص استفاده از نظریه کارشناسان قوه قضائیه  

3-بخشنامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کل کشوردر خصوص اجرایی بودن هر گونه تصویب نامه ،بخشنامه و... در نظام پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان واستخدام جدید با موافقت سازمان
1- نامه شماره 7684/52/71 مورخه 08/02/1384 معاون محترم برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در خصوص عدم جابجایی اعتبار سایر هزینه ای

2- نامه مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها در خصوص انتقال و افتتاح حسابهای دایمی پایان دوره مالی سال 1393 در ابتدای سال 1394 مطابق با پیوست شماره 1 نظام حسابداری بخش عمومی

3-
نامه مدیر کل محترم بیمه سلامت استان کرمانشاه در خصوص رفع مغایرت در نرم افزار درامد و اطلاعات بیمه شدگان در سیستم جامع بیمه گری سازمان بیمه سلامت

4-
بخشنامه معاون محترم برنامه ریزی استانداری کرمانشاه به دستگاههای موضوع بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات در خصوص رعایت مقررات قانون در برگزاری مناقصات 


5- آیین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

6- نامه شماره 7754/19/71 مورخه 08/02/1394  مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه در خصوص روند  صدورتائیدیه جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه توسط دستگاههای اجرایی

7- اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ راجع به برقراری فوق العاده ویژه کارکنان دولت (شماره۱۱۲۷۸/ت۵۱۷۸۹هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران)


                             بخشنامه ها و دستورالعمل های پنجمین جلسه ذیحسابان
 
1- جلسه پرسش و پاسخ نظام حسابداری بخش عمومی                             بخشنامه ها و دستورالعمل های ششمین جلسه ذیحسابان 
  
1- جلسه پرسش و پاسخ واقع در سالن جلسات دیوان محاسبات با حضور مدیران کل دیوان محاسبات و امور اقتصادی  و دارایی و معاون نظارت مالی و خزانه معین استان کرمانشاه               بخشنامه ها و دستورالعمل های هفتمین جلسه ذیحسابان در مورخه  04/03/1394

1- نامه معاون محترم نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور در خصوص مکلف بودن دستگاههای اجرایی نسبت به ارائه اطلاعات به وزارت امور اقتصادی  و دارایی  و  تکمیل اطلاعات در سامانه مستندسازی اموال غیرمنقول

2- نامه شماره 15796 مورخه 04/02/1394 مدیر کل  محترم بازرسی استان کرمانشاه به استاندار محترم و کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص قرار دادن اسناد مناقصه دستگاهها در پایگاه ملی مناقصات

3- تصویب نامه شماره 10993/ت50510ه مورخه 02/02/1394 هیأت محترم وزیران در خصوص مشمولان طرح رتبه بندی معلمان

4- تصویب نامه شماره 10994/ت51187ه مورخه 02/02/1394  در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 12782/ت49952 ه مورخه 10/02/1393 هیأت محترم وزیران

5- تصویب نامه شماره  15400/ت 51813ه  مورخه 13/02/1394هیأت محترم وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

6- بندهای مهم قانون بودجه 94

7-بخشنامه معاون محترم مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص امکان صدور گواهینامه اکترونیکی ثبت نام مودیان در نظام مالیات برارزش افزوده

8-نامه معاون محترم نظارت مالی ورییس خزانه معین استان در خصوص عدم تامین و توقیف اموال دولتی توسط مراجع قضائی

9-نامه رئیس پلیس محترم راهور انتظامی استان کرمانشاه در خصوص فروش یا واگذاری وسایل نقلیه دولتی

10- بخشنامه مدیرکل محترم اموال دولتی واوراق بهادار در خصوص رعایت مقررات و ضوابط خرید خودرو سواری در سال 1394

11- نامه جناب آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خطاب به خزانه دار کل کشور در خصوص کنترل ریز ارقام حقوق و مزایای کارکنان  توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی  

12-نامه شماره 2/50000 مورخه 11/01/1394 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در خصوص مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393 به دوره مالی بعد 

13- نامه شماره 174/50200  مورخه 22/2/1394 جناب آقای دهرویه  مدیر کل محترم رسیدگی و بررسی های فنی دیوان محاسبات در خصوص زمان اجرای احکام مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت  

14- بخشنامه شماره  215189/54  مورخه 20/12/1393 معاونت محترم نظارت مالی  و خزانه داری کل کشور در خصوص ابلاغ مجموعه حسابداری بخش عمومی

15- نامه جناب آقای اکرمی معاون نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ارسال اسامی  مقامات مجاز و نمونه امضا آن وزارت خانه به منظور واگذاری اسناد  خزانه اسلامی

16- نامه جناب آقای اکرمی معاون نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور خطاب به آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاح و انطباق فصول هزینه مندرج در موافقت نامه های مبادله شده با دستگاههای اجرایی با دستورالعمل  طبقه بندی اقتصادی هزینه های مندرج در پیوست شماره 4 بخشنامه بودجه سال 1394                                   بخشنامه ها و دستورالعمل های هشتمین جلسه ذیحسابان در مورخه  11/03/1394

1- برنامه زمانبندی دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه در سال 1394

2- ثبت های مقایسه ای حسابداری تعهدی
 
3- بخشنامه شماره 32649/56 مورخه 30/02/1394 معاون محترم نظارت مالی  و خزانه دار کل کشوردر خصوص انتقال و مصرف  مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته است

4- اهم موارد قانون بودجه 1394، ضوابط اجرایی بودجه ومواد 1 الی 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

5- نامه شماره 13454 مورخه 9/03/1394 انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه در خصوص اشخاص مشمول آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

6-نامه معاون محترم نظارت مالی  و رییس خزانه معین استان در خصوص مکلف بودن بانکها از استفاده نمودن فرم های استاندارد ضمانت نامه

          بخشنامه ها و دستورالعمل های نهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  18/03/1394


1-استعلامات ذیحساب ومدیر محترم امورمالی شرکت آب منطقه ای  و جوابیه استعلامات

2 - بررسی مواد 30 الی 86 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

 
بخشنامه ها و دستورالعمل های  دهمین  جلسه ذیحسابان در مورخه  01/04/1394

1- نامه شماره 54929/53 مورخه 18/03/1394 مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت بنیان د‍ژ به اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی

2- نامه شماره 28123/54  مورخه 23/02/1394  مدیر کل  محترم هماهنگی  و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص اصلاح کدینگ حسابها منطبق با نظام حسابداری بخش عمومی به منظور پیشگیری از ایجاد هزینه های اضافی در دستگاههای اجرایی 

3-  بخشنامه شماره 38188 مورخه 17/03/1394 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خطاب  به کلیه دستگاههای اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات دولتی به منظور صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1394 کل کشور 


4- نامه شماره 39138/51 مورخه 09/03/1394  مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار  در خصوص واگذاری خودروهای عملیاتی به مقامات مجاز

5-  نامه شماره 45317/53 مورخه 18/03/1394  مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت سفرگشت مهدی به ذیحسابی وزارت امور خارجه

6- تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 
7- نامه شماره  49517/51 مورخه 24/03/1394 مدیر کل محترم اموال دولتی  و اوراق بهادار در خصوص نحوه اسقاط نمودن خودروهای فرسوده در اختیار دستگاههای اجرایی  

8-  تصویب نامه شماره ۳۴۹۲۵/ت۵۱۸۸۶هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران در خصوص  اصلاح تصویب ‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

9- نامه شماره 49666/54 مورخه 24/03/1394 معاون محترم نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل


10- نامه شماره 39540/21 مورخه 09/03/1394 مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری در خصوص ایجاد واحد مربوط به ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها و تهدات قانونی دولت ( اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت)


11- نرم افزار فشرده ساز winrar جهت خواندن برخی از بخشنامه ها 

12
-جزوه آموزشی مبنای حسابداری تعهدی 

13-سوالات مربوط به جزوه آموزشی حسابداری تعهدی آقای مهدی حسینی
سری اول                  سری دوم                            توضیحات    جواب سری اول     جواب سری دوم


بخشنامه ها و دستورالعمل های  یازدهمین  جلسه ذیحسابان در مورخه  30/04/1394

1- تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح قسمتی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394

2- تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3- بخشنامه شماره 25985/55 مورخه  21/02/1394 مدیر کل محترم خزانه  در خصوص استفاده از فرم مشترک افتتاح حسابهای دولتی برای افتتاح یا تغییر امضای حسابهای قابل برداشت و غیرقابل برداشت دستگاههای اجرایی دولتی

4- بخشنامه شماره 55205/54 مورخه 01/04/1394معاون محترم نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری قیر یارانه ای 

5- بخشنامه رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در خصوص صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای  و پرداخت حقوق  و مزایای کارکنان و هزینه های اجتناب ناپذیر

6- نامه شماره 15408/12 مورخه 08/04/1394رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در خصوص تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی از محل تولیدات داخل استان

7- آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

8- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده(2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

9- آیین نامه اجرایی  ماده(11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

10- نامه شماره 61535/56 مورخه  08/04/1394 مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه  در خصوص وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها از دستگاههای اجرایی

11- بخشنامه شماره 50956 مورخه 03/04/1394 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور  در خصوص تامین و پرداخت صددرصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

12- نامه شماره 804/94 ک مورخه 31/03/1394 رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه در خصوص رعایت ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور واریز دستمزد کارشناسی در امور ارجاعی به کارشناسان به حساب کانون  کارشناسان رسمی

13- بخشنامه شماره 50960 مورخه 03/04/1394 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن

14-  نامه شماره 63611/54 مورخه 10/04/1394 مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها در خصوص نحوه ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه دستگاههای اجرایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی

15- نامه شماره 25659/16/71 مورخه 20/04/1394 مشاور محترم استاندار کرمانشاه در خصوص بهره مندی فرزندان شهید و عائله تحت تکفل آنها از پوشش صددرصدی هزینه های بهداشتی و درمانی

16- صورتجلسه مشترک فی مابین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشوردر اجرای بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور


71-برنامه زمانبندی جلسات ذیحسابان دستگاههای استان کرمانشاه در سال 94

بخشنامه ها و دستورالعمل های  دوازدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  12/05/1394


1- نامه شماره 73081/53 مورخه 24/04/1394 مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت شهاب افروز پویا به شرکت گاز استان خراسان شمالی
 
 
 
 
7- تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده(01)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

8- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره(2) اصلاحی ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاوررزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

9- تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

10- نامه شماره 69691/51مورخه 12/04/1394مدیرکل محترم اموال دولتی  و اوراق بهادار در خصوص جایگزینی احتمالی شرکت های تائید شده به منظور استفاده از خدمات مربوط به نظام نوین اموالی

11- نامه شماره 73436/53 مورخه 24/04/1394 مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت مهر پویش آوالان به ذیحسابی سازمان بنادر و دریانوردی


12- نامه مرکز  توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد


13- تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اواویت دار

14- نامه شماره 49526/49837مورخه 21/04/1394 در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 105051/49837 مورخه 01/12/1393

15- آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست


16- آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

17- نامه شماره 13740/94/831مورخه 03/04/1394 مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص مفاصاحساب مفقود شده کنگان استان بوشهر

18- نامه شماره 127783/94مورخه 20/04/1394 مدیر کل محترم بیمه سلامت استان کرمانشاه  در خصوص اصلاحیه سن فرزندان ذکور

بخشنامه ها و دستورالعمل های  سیزدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  61/60/4931

1-بخشنامه معاون  محترم نظارت مالی وخزانه داری کل کشور موضوع اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 4931 در خصوص تهیه جدول بدهی ها ومطالبات دولت وشرکتهای دولتی


2-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 4931

3-آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

4-ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

5-تاییدیه دیوان محاسبات کشور در خصوص چارچوب لازم برای طبقه بندی حساب تفصیلی اشخاص ( جداول شماره 1و2) بخشنامه معاون  محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور

6-راهنمای تکمیل فرم های گزارش مطالبات و بدهی های دولت ( فرم های الف وب بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور)

7-فرمهای نهایی الف، الف-1، ب ، ب-1 بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور

بخشنامه ها و دستورالعمل های چهاردهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  60/70/4931

1-صورتجلسه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور، معاون محترم بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون محترم فنی وحسابرسی اموراقتصادی وزیربنایی دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بند(4) ماده(26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور درخصوص انتقال و مصرف مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

3-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت توفیق کار جهان به ذیحسابی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

4-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت سناسیر به شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس

5-نامه مدیرکل محترم امورمالیاتی استان در خصوص وصول مالیات و استعلامات از ذیحسابان

6-نامه رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص بکارگیری نیروی انسانی جدید صرفاً پس از اخذ مجوز وتامین اعتبار از طرف سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور امکان پذیر می باشد

7-آیین نامه اجرایی تبصره(10) الحاق ماده(14) قانون معادن موضوع بند(الف) ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

8-آیین نامه اجرایی ماده(17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

9-نامه سرپرست محترم اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی ( حسابداری تعهدی)

10-آیین نامه اجرایی بند(هـ) تبصره(19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

11-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص جدول مقدماتی تکالیف پیش بینی شده برای وزارت اموراقتصادی ودارایی و دستگاههای وابسته در مواد واجزاء قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

12-نامه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص تداوم اجرای ماده (12) تصویب نامه شماره 41845/ت 5205 هـ مورخ 4/4/94

13-نامه رئیس محترم امورمدیریت مشاغل ودبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در خصوص تخصیص پست های مدیریتی در دستگاههای اجرایی

14-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص تکمیل فرم های مربوط به بدهی ها وتعهدات دولت

15- نامه معاون محترم نظارت مالی و رییس خزانه معین استان در خصوص وصول مالیات پروژه های ملی که محل اجرای آنها استان کرمانشاه می باشد

16-آیین نامه اجرایی ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

17- بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور

18-نامه رئیس محترم  امور نظام فنی واجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه در خصوص انتصاب آقای دکتر محمد باقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای داوری طرحهای عمرانی و...

19-آیین نامه اجرایی تبصره(26)قانون بودجه سال 1394 کل کشور

20-آیین نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

21-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

22-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکتهای آهنکوب-ماهوران نصب-چکاد لوله گستر و تکنوبویلر به شرکت گاز استان سمنان

23-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکتهای آهنکوب-ماهوران نصب-چکاد لوله گستر و تکنوبویلر به شرکت گاز استان سمنان

24-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت سمان فروزبه سازمان تبلیغات اسلامی

25-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت ایران تومل به سازمان انتقال خون ایران 

26-نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی 198 شرکت پیمانکاری به شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

27- نامه مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان اصفهان در خصوص عدم انجام تعهدات شرکت مهندسی طراحان شهری آفتاب اسپادانا


بخشنامه ها و دستورالعمل های پانزدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  22/70/4931


1- دستورالعمل شماره 142600 مورخ 4/7/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیر دولتی 

2-نامه مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها در خصوص تورالعمل حسابدرای ابلاغ اوراق مشارکت فروش نرفته و اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات قبل از سال 4931

3- نامه مدیر کل محترم خزانه در خصوص افتتاح حسابهای درامدی با مجوز خزانه و با استفاده از سیستم های دریافت الکترونیکی منجمله (sop)

4- بخشنامه شماره 608521/55 مورخه 6/7/4931معاونت محترم نظارت مالی  و خزانه دار کل کشور  در خصوص شیوه نامه مدیریت حسابهای دولتی

5- تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ساماندهی و تامین خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی بار و مسافر
 
6- بخشنامه شماره 886321/75مورخ 4/7/4931اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت راجع به ارسال بدهی های سنوات قبل دستگاههای اجرایی

7-
بخشنامه شماره 969521/35مورخ 6/7/4931معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص احکام ذیحسابان و معاونین ذیحسابان

8- مصوبه دولت درباره تعیین مرجع داوری اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی

9-  آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

01-  آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

11-بخشنامه استانداری کرمانشاه در خصوص بهره مندی از امتیازات مرزی کارمندان رسمی وپیمانی

21-بخشنامه وزیراموراقتصادی ودارایی درخصوص تکمیل فرمهای بدهی وتعهدات مالی دولت

31-بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی

41- بخشنامه معاون محترم نظارت مالی  و رئیس خزانه معین استان کرمانشاه در خصوص بررسی و انسداد حسابهای مازاد از طریق خزانه معین استان

51- شرحی برحسابداری تعهدی( مدرس: آقای ایروانی)

بخشنامه ها و دستورالعمل های شانزدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  40/80/4931

1-اصلاح ماده (11) آین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

2-آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

3-حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران

4-آیین نامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه 1394 کل کشور

5-نامه صاحب امتیاز ومدیرمسئول فصلنامه ذیحساب در خصوص انتشار ششمین شماره فصلنامه تخصصی یحساب

6-نامه مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان در خصوص مفاصاحساب مفقودشده شعبه یک  بندرعباس

7-نامه مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان در خصوص مفاصاحساب مفقودشده شعبه گلپایگان

8-بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص جمع آوری وساماندهی اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه های اجرایی

9-نامه سرپرست اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی حسابداری تعهدی

10-آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

11-بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجریی بند((ع)) تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور

12-نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی سنواتی برخی از شرکتها و پیمانکاران سازمان ملی استاندارد ایران

13-نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکتها به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

14-نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت سازه یاران به اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان اصفهان


بخشنامه ها و دستورالعمل های هفدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  81/80/4931

1-بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل فرم های مربوط به بدهی ها وتعهدات عمومی دولت

2-نامه سرپرست اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص تهیه صورت های مالی وزارتخانه ها، موسسات دولتی وسایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت بر اساس مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی

3-نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها در خصوص بدهی  برخی از شرکتها و پیمانکاران  به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان


4-نامه مدیرکل خزانه در خصوص سرفصل حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی دولت(حسابهای پرداخت)

5-نامه سرپرست اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابها وروشهای حسابداری در خصوص وضعیت اجرای نظام حسابداری بخش عمومی به شماره 146251/54 مورخ 6/8/1394

6-بخشنامه وزیراموراقتصادی ودارایی در خصوص اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به شماره 111802/57 مورخ 05/7/1394

7-نامه مدیرکل خزانه در خصوص تجمیع مانده مبالغ سپرده های هزینه ای وتملک دارایی سرمای های و... به شماره 119053/55 مورخ 28/6/1394

8-دومین صورتجلسه کمیته تخصیص اعتبارات استان مورخ 03/08/1394

9-تفاهم نامه همکاری با تعاونی مصرف کارکنان زندانهای کرمانشاه

10- آمار خانه های سازمانی، خودروها و وضعیت سندهای مالکیت اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی استان


بخشنامه ها و دستورالعمل های هجدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  72/80/4931

جلسه هم اندیشی ذیحسابان ومدیران امورمالی دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه رأس ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ 27/08/1394 به ریاست آقای کهریزی مدیرکل محترم  و با حضور آقای ستایش فر معاون محترم نظارت مالی ورئیس خزانه معین و ذیحسابان شهرداری ها، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی استان در سالن جلسات اداره کل تشکیل و با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید مزین گردید ،  در این جلسه آقای کهریزی نکاتی چند در رابطه با لزوم اجرای نظام حسابداری بخش عمومی در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآور شد و توجه جدی ذیحسابان را در زمینه تهیه گزارش بدهی و مطالبات و ارائه آن به اداره نظارت مالی خواستار شد.

در ادامه آقای ستایش فر معاون محترم نظارت مالی مطالبی را در خصوص نحوه اجرا و تهیه نرم افزار و ثبت های حسابداری بخش عمومی ارائه نمود و گزارشی از وضعیت ارائه صورتحساب منطبق بر سامانه سناما را تشریح نمودند .سپس سرکار خانم زارعی رییس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها نیز مسائل کلی در ارتباط با حسابداری بخش عمومی ارائه نمود و در پایان کارشناسان  ادارات نظارت مالی وتمرکز وتلفیق نحوه تکمیل فرم ها و گزارش بدهی و مطالبات و ثبت های حسابداری را بطور کامل تشریح نمودند.


بخشنامه ها و دستورالعمل های نوزدهمین جلسه ذیحسابان در مورخه  20/90/4931

1-بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت53080هـ مورخ 11/5/1394 به شماره 803551/ت52427هـ مورخ 18/8/1394

2-بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده واحده قانون اصلاحی تبصره(4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 154792/54 مورخ 18/8/1394

3-بخشنامه رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر خصوص دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای - ویراش سوم به شماره 158764/94 مورخ 13/07/1394

4-نامه مدیر شرکت فرش استان کرمانشاه در خصوص شرایط جدید فروش اقساطی تولیدات شرکت( صرفاً فرش دستباف) به شماره 354/129/330 مورخ 23/8/1394

5-ابطال بخشنامه شماره 55919/200مورخ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه اش به کلاسه پرونده 92/207 شماره دادنامه 872 مورخ 14/7/1394 توسط دیوان عدالت اداری

6-نامه شرکت فنی مهندسی ستاره کهکشان نرم افزار در خصوص تهیه سیستم مدیریت بدهی ومطالبات برای دستگاههای اجرایی استان به شماره 1225-9950 مورخ 20/7/1394

7-آیین نامه اجرایی ماده(37)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره 107038/ت52532هـ مورخ 17/8/1394

8-آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره 111357/ت50557هـ مورخ 25/8/1394

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیستمین جلسه ذیحسابان در مورخه  03/90/4931

1-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص الحاق ماده (8) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 به شماره 109494/ت51736هـ مورخ 21/8/1394

2-دستورالعمل اجرایی ماده(53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

3-نامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص مسئولیت ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر ابلاغ و تخصیص اعتباربه شماره 155486/54 مورخ 18/8/1394

4-نامه معاون فنی وحسابرسی اموراقتصادی وزیربنایی دیوان محاسبات کشور در خصوص توسعه خزانه داری الکترونیک به شماره 147/50000 مورخ 6/8/94

5-نامه مدیرعامل انجمن متخصصین امورذیحسابی کشوردرخصوص عضویت همکاران درآن انجمن به شماره 96 مورخ 1/9/94

6-نامه مدیرکل تامین اجتماعی استان در خصوص مفاصاحساب مفقود شده شعبه یک اردبیل به شماره 27450/94/831 مورخ 30/8/94

7- نامه مدیرکل مدیریت بدهی ها و نعهدات عمومی دولت در خصوص تشکیل کارگزوه متخصصین به شماره 169838/57 مورخ 9/9/1394

8-بخشنامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها در خصوص ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان به شماره 173047/53 مورخ 14/9/1394


9-ضمیمه2 دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها

10-سند شرایط و ضوابط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ایران ویرایش نهم :14/2/1393

 

11-آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/9/1394

 

12-آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب  موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 52300/ت 24937هـ مورخ 16/11/80 به انضمامبخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده واحده قانون اصلاحی تبصره(4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 154792/54 مورخ 18/8/1394


13- نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات

14- نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیهای وزارت امور اقتصادی  و دارایی مبنی بر ارسال مقالات و  دست نوشته های ذیحسابان و معاونین ذیحساب مرتبط با نظام حسابداری بخش عمومی  به هشتمین هم اندیشی ذیحسابان مرکز

15- نامه شماره 173977/24 مورخه 15/09/1394 مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر رای دیوان عدات اداری در خصوص  اعطای طبقه شغلی تشویقی به کارکنان

16- نامه شماره 174001/55 مورخه 15/09/1394 در خصوص پیشنهادات و ابهامات  ارائه شده اداره کل امور اقتصادی  و دارایی استان خراسان جنوبی در زمینه  حسابداری و خزانه داری 

17- نامه شماره 173961/53 مورخه 15/09/1394 مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت خدماتی تلاش جویان کویر به دانشگاه یزد

18- نامه شماره 171102/51 مورخه 10/09/1394 مدیر کل محترم اموال دولتی  و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی و خرید خودروی بنزین سوز

19-نامه مدیرکل خزانه  در خصوص شرایط افتتاح و نگهداری حساب تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب به شماره 175883/55 مورخ 17/9/1394 به انضمام بخشنامه وزیر محترم دارایی موضوع اصلاح بند (5) قسمت (ب) ماده (1) آیین نامه نحوه واگذاری ومیزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 13826/56 مورخ 11/7/1390

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست ویکمین جلسه ذیحسابان در مورخه  12/01/4931


موضوع جلسه : بحث و بررسی ماده 53 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل اجرایی آن

در ابتدا آقای جوهری مدیر کل محترم ورزش و جوانان ضمن خوش آمد گویی به حضار گزارشی از وضعیت ورزش ، قهرمانان رشته های مختلف ورزشی در استان و لزوم اهتمام و توجه جدی به این امرمهم در میان همگان بیان نمود . ایشان در ادامه ضمن بحث ، بررسی و تبادل نظردر خصوص دستور العمل اجرایی فوق بیان نمودند که با توجه به اینکه در بند الف و ب ماده 4 دستورالعمل یاد شده مقداری از منابع که باید تخصیص داده شود در اختیار دستگاههای ذی ربط ( ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش ) قرار داده شده است از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ، ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان ، خواهان همراهی و همکاری ایشان را در راستای اختصاص دادن باقی مانده اعتبار مذکور به متولیان این امر ( اداره کل ورزش و جوانان ) و در جهت اهداف تعیین شده و توسعه ورزش در استان شدند .

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست و دومین جلسه ذیحسابان در مورخه 51/01/4931


موضوع جلسه : بدهی ها و مطالبات  دولت و شرکت های دولتی   

در ابتدا آقای ستایش فر ضمن خوش آمد گویی به حضار ، خلاصه ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی دولت را بیان و توجه و اهتمام جدی به مقوله بدهی ها و مطالبات دولت را خواستار شد

در ادامه آقای محمدی کارشناس بدهی ها و مطالبات دولت نحوه تکمیل و شناسایی بدهی ها و مطالبات دولت را جهت ذیحسابان و مدیران مالی شهرداری های کرمانشاه بیان نمود .

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست و سومین جلسه ذیحسابان در مورخه 12/01/4931

موضوع جلسه : بدهی ها و مطالبات  دولت و شرکت های دولتی   

در ابتدا آقای ستایش فر ضمن خوش آمد گویی به حضار ، اهمیت محاسبه و شناسایی دقیق بدهی ها و مطالبات دولت را به حضار یادآوری نمود ، در ادامه آقای محمدی کارشناس بدهی ها و مطالبات دولت در دومین جلسه بدهی ها و مطالبات دولت نحوه تکمیل فرم های مربوطه را جهت ذیحسابان و مدیران مالی شهرداری های کرمانشاه بیان نمود .

 بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست و چهارمین جلسه ذیحسابان در مورخه 21/11/4931


موضوع جلسه :آموزش در خصوص سامانه تدارکات اککترونیکی دولت

در ابتدا آقای ستایش فر ضمن خوش آمد گویی به حضار ، اهمیت استفاده از سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت را یادآوری نمود ، در ادامه نماینده خدمات سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت استان کرمانشاه به تشریح  سامانه مذکور اقدام وآموزشهای لازم را به حضار ارائه نمودند.

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست و پنجمین جلسه ذیحسابان در مورخه 19/11/1394

1-    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واگذاری حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن همراه به شرکت های مذکور به شماره 119506/ت51361هـ مورخ 10/9/1394

2-نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت خدماتی تلاش جویان کویر به دانشگاه یزد به شماره 173961/53 مورخ 15/9/1394

 

3-نامه فرماندار کرمانشاه در خصوص آمادگی سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان جهت مشارکت در انجام پروژه های مختلف عمرانی و محرومیت زدایی به شماره 18573/1/7141 مورخ 01/10/1394

4- بخشنامه دبیر هیئت دولت در خصوص قاردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی می بایستی از طرف بانکهای عامل به عنوان تضمین های قابل قبول برای تسهیلات بانکی تلقی گردد به شماره 129715/52747 مورخ 5/10/1394

 

5- بخشنامه رییس جمهور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور

6-بخشنامه معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور در خصوص چگونگی اجرای مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی موضوع دستورالعمل ابلاغی در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی به شماره 215189/54 مورخ 20/12/1394 به شماره 1960/500 مورخ 7/1/1394

7-نامه مدیرکل بیمه سلامت استان در خصوص تاییدیه اظهارنامه حق بیمه به شماره 341256/94 مورخ 07/10/1394

8- نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان در خصوص ارسال آمار بدهی ها ومطالبات دستگاههای اجرایی استان به شماره 5227/56 مورخ 30/9/1394

9-نامه مدیریت کل فناوری اطلاعات اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تامین کارمزد یک درصدی ترکنشهای خرید  به شماره 260243/94 مورخ 10/9/1394

10-رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی به شماره دادنامه 1927-1926 مورخ 26/08/1394

11-نمونه ای از موافقتنامه اعتبارات هزینه ای متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

12 - دستورالعمل اجرایی ماده 53 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

13
-بخشنامه شماره 132552/52582 مورخ 12/10/1394معاون محترم رییس جمهور در خصوص مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال1394 
 
14- نامه شماره 189573/57 مورخ 9/10/1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص انتشار صکوک اجاره

15- نامه شماره 189761/53 مورخ 9/10/94مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت آسمان گستر غدیر به ذیحسابی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

16 - نامه شماره 189764/53 مورخ 9/10/94 مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها مبنی بر بدهی شرکت امان پی به ذیحسابی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

17 - بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی

18 -بخشنامه شماره 130991/52749 مورخ 7/10/94 معاون اول رییس جمهور موضوع برگزاری سالم و مطلوب انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 
19 -بخشنامه شماره 109420/50351 مورخ 30/8/94 موضوع تغییر کاربری اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابع آنها

20 -بخشنامه شماره 199968/55 مورخ 23/10/94 مدیرکل خزانه در خصوص ابلاغ فرم های جدید درخواست وجه دستگاههای اجرایی از خزانه

21 -بخشنامه شماره 44871/51 مورخ 18/3/94 مدیر کل اموال دولتی در خصوص مجاز نبودن استفاده از اتومبیل خدمت دولتی توسط معاونین ادارات کل دستگاههای اجرایی محلی استان

22 -تصویب نامه شماره 137558/50368 مورخ 21/10/94 هیأت وزیران در خصوص جریمه های تخلفات مربوط به حمل ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور

23 -نامه شماره 202608/57 مورخ 27/10/94 مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در خصوص تهیه گزارشات بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی و پرسش و پاسخ های مرتبط

24 -نامه شماره 2879/1/43 مورخ 30/9/94 مدیرکل آموزش های کوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در خصوص شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا

25 - بخشنامه شماره 177920/55 مورخ 22/9/94 مدیرکل خزانه در خصوص ابلاغ فرم های جدید جهت صدور تأییدیه برای کلیه دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی دولتی 

26 -بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص نظرات راجع به پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره (10) با عنوان (( رویه های حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری واشتباهات)) به شماره 197723/54 مورخ 21/10/1394

27- بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص نظرات راجع اجرای مجموعه نظام حسابداری بخش خصوصی به شماره 195753/54 مورخ 19/10/1394

28-بخشنامه معاون امل رییس جمهور در خصوص  شیوه نامه انتقال حسابهای  دولتی به بانک مرکزی به شماره 145948 مورخ 10/11/1394

29-نامه مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ، موضوع حقوق مشمول کسور حق بیمه کارکنان دولت به شماره 366413/94 مورخ 28/10/1394


30-نامه مدیرکل امورمالیاتی استان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران به شماره 19974/108/د مورخ 10/11/1394

31-نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها ، موضوع بدهی شرکت ایلیا کوثر پارس به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به شماره 210598/53 مورخ 7/11/1394

32-نامه مدیرکل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت ، موضوع عدم ارائه گزارش مطالبات  و بدهی ها ، توسط عامل ذیحساب تعدادی از دستگاههای اجرایی استانی به شماره 213571/57 مورخ 12/11/1394

33- نامه معاون حقوقی رئیس جمهور ، موضوع کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار به شماره 21848/26251 مورح 24/02/1394

34-نامه مدیرکل خزانه ، موضوع مفاد ماده 53 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) به شماره 208969/55 مورخ 6/11/1394

 35-نامه معاون حقوقی رییس جمهور، موضوع تداوم بهره مندی کارمندان ی که حکم طبقه تشویقی وتفاوت تطبیق آنها قبل از ابطال رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 28537 مورخ 30/10/1394

بخشنامه ها و دستورالعمل های بیست و ششمین جلسه ذیحسابان در مورخه 01/21/4931

1- بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور ، موضوع بخشنامه مشترک با دیوان محاسبات کشور مبنی بر الزام به شناسایی و ثبت کلیه بدهیهای دستگاههای اجرایی و از جمله تعهدات مازاد بر ابلاغ و تخصیص اعتبار به شماره 210786/57 مورخ 7/11/1394

2-نامه مدیرکل وذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان ، موضوع معرفی شماره حساب در اجرای ماده 53 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شماره 17440/32/217 مورخ 19/11/1394

3-نامه استاندار کرمانشاه ، موضوع مفاد ماده 53 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (2) به شماره 81680/1/71 مورخ 8/12/1394

4-بخشنامه دیوان محاسبات استان در خصوص ارائه اطلاعات خودروهای مورد استفاده دستگاههای اجرای به شماره 6849/56 مورخ 10/12/1394

5-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی وتعاونی به شماره 238443/57 مورخ 15/12/1394

بيشتر
^